Persoonsgegevens

Sharon Kips Music kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe komt Sharon Kips Music aan uw persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Sharon Kips Music, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website
 • Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking, een workshop of zangles

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Sharon Kips Music bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Het op verzoek toesturen van informatie
 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst
 • Het afwikkelen van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming)

Analyse

Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Sharon Kips Music de dienstverlening op de website verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Sharon Kips Music maakt verder gebruik van een statistisch programma (Google Analytics) dat registreert hoe vaak de website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, etcetera. Hiervoor gebruiken we ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die Sharon Kips Music op deze manier verkrijgt blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen. Raadpleeg hiervoor het help-bestand dat bij uw browser hoort. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Verstrekken aan derden

Sharon Kips Music werkt met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen:

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Sharon Kips Music contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Sharon Kips Music behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Sharon Kips Music hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Sharon Kips Music dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Sharon Kips Music. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Sharon Kips Music v.o.f.

Postadres: Postbus 2550, 2002 RB Haarlem

E-mail: management@sharonkips.nl